ในฐานะบรรณาธิการของ Kyoto Review of Southeast Asia ผมขอแจ้งว่า บทความล่าสุดในคอลัมน์ Young Academic's Voice ประจำวันที่ 1 กค 2559 ออกแล้วครับ เป็นเรื่องการสะสมอาวุธในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใครเป็นนักศึกษา IR หรือใครที่สนใจประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ แวะชมสักนิด ดาวน์โหลดฟรีครับ บทความนี้เขียนโดย Mohammed Hashim ซึ่งเป็น PhD candidate ที่มหาลัย Bristol ครับ ....I am pleased to announce our new article at the Young Academic's Voice forum for 1 July 2016 on "An Arms Race in Southeast Asia: The Claims and Realities", written by Ak. Mohammed Hafiizh Pg Hashim, who is a PhD Candidate in Politics at University of Bristol, UK. ....Best regards Pavin Chachavalpongpun Editor of KRSEA On behalf of the KRSEA Committees
166Upvotes
7Reminds

More from Pavin Chachavalpongpun

Orange is the new black...

875 views ·
ซื้อหวยคงถูกไปนานแล้ว ผมเขียนบทความนี้เมื่อวันที่ 7 พค ยืนยีน นอนยันว่ายังไงก็ตาม ไทยไม่มีหวังชนะโหวตการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ใครเค้าจะโหวตให้กับประเทศที่อยู่ภายใต้เผด็จการ มีประเทศเผด็จการในโลกที่ไหนบ้างที่ประพฤติตัวแบบมีเหตุผล ใครเค้าจะไว้ใจประเทศเผด็จการให้เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของโลก ในเมื่อประชนชนของประเทศมึงเองยังถูกรัฐบาลรังแก อสกข... นอกจากนี้ ลงทุนไปมาก ทั้งจีบจีนและรัสเซีย ล่อให้เค้ามาลงทุน แถมเอาเงินไปเทให้เค้าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ห่าเหว ไงละครับ ทั้งจีนและรัสเซียโหวตให้คาซัคสถาน.... การทูตไทยมันง่อยเปลี้ย เสียดายภาษีอากรของประชาชนที่เอาไปใช้ผลาญกับเรื่องที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ I wrote this article in May predicting that Thailand had no chance in winning support for its bid to become a non-permanent member of the UNSC. No country would vote for a despotic regime to take care of the world's security, since the security of its people has never been guaranteed. Moreover, Thailand has invested so much in its friendship with China and Russia but the two countries decided to vote for Kazakhstan, instead of Thailand. A lesson expensive indeed!
1.13k views ·

More from Pavin Chachavalpongpun

Orange is the new black...

875 views ·
ซื้อหวยคงถูกไปนานแล้ว ผมเขียนบทความนี้เมื่อวันที่ 7 พค ยืนยีน นอนยันว่ายังไงก็ตาม ไทยไม่มีหวังชนะโหวตการสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ใครเค้าจะโหวตให้กับประเทศที่อยู่ภายใต้เผด็จการ มีประเทศเผด็จการในโลกที่ไหนบ้างที่ประพฤติตัวแบบมีเหตุผล ใครเค้าจะไว้ใจประเทศเผด็จการให้เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของโลก ในเมื่อประชนชนของประเทศมึงเองยังถูกรัฐบาลรังแก อสกข... นอกจากนี้ ลงทุนไปมาก ทั้งจีบจีนและรัสเซีย ล่อให้เค้ามาลงทุน แถมเอาเงินไปเทให้เค้าซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ห่าเหว ไงละครับ ทั้งจีนและรัสเซียโหวตให้คาซัคสถาน.... การทูตไทยมันง่อยเปลี้ย เสียดายภาษีอากรของประชาชนที่เอาไปใช้ผลาญกับเรื่องที่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ I wrote this article in May predicting that Thailand had no chance in winning support for its bid to become a non-permanent member of the UNSC. No country would vote for a despotic regime to take care of the world's security, since the security of its people has never been guaranteed. Moreover, Thailand has invested so much in its friendship with China and Russia but the two countries decided to vote for Kazakhstan, instead of Thailand. A lesson expensive indeed!
1.13k views ·