More from szczumic (PL)

Kogo zbawi? {ten swój lud} - tak brzmi interlinia: https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/1/verse/21/param/1/version/TR Zbawienie jest dla członków Izraela Jer.31:30 30 Oto nadejdą dni mówi WIEKUISTY, że zawrę z domem Israela i domem Judy Nowe Przymierze. [...] 32 Lecz oto Przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Israela mówi WIEKUISTY: Złożę Moje Prawo w ich wnętrzu oraz wypiszę je w ich sercu, abym był ich Bogiem, a oni byli Mi ludem. 8 On wykupi Israela ze wszystkich jego win. Księga Psalmów 130:8‭ #JegoImie Werset ten potwierdza również pośrednio, ze Ewangelie spisane były po Hebrajsku - Yahusha oznacza Yahuah zbawia. Slowo Jezus nie ma takiego znaczenia.

39 views ·

More from szczumic (PL)

Kogo zbawi? {ten swój lud} - tak brzmi interlinia: https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/1/verse/21/param/1/version/TR Zbawienie jest dla członków Izraela Jer.31:30 30 Oto nadejdą dni mówi WIEKUISTY, że zawrę z domem Israela i domem Judy Nowe Przymierze. [...] 32 Lecz oto Przymierze, które po owych dniach zawrę z domem Israela mówi WIEKUISTY: Złożę Moje Prawo w ich wnętrzu oraz wypiszę je w ich sercu, abym był ich Bogiem, a oni byli Mi ludem. 8 On wykupi Israela ze wszystkich jego win. Księga Psalmów 130:8‭ #JegoImie Werset ten potwierdza również pośrednio, ze Ewangelie spisane były po Hebrajsku - Yahusha oznacza Yahuah zbawia. Slowo Jezus nie ma takiego znaczenia.

39 views ·