Jego Imię dogr.1 #WaszMaterial #JegoImie #CBTRZ 2021-07-10

➡VMoj.33:1 ➡Jan.1:1-14 ➡Ef.5:13 (13) Ale wszystko jest badane na skutek światła, stając się znane; gdyż światło czyni wszystko widocznym. (14) Dlatego Pismo mówi: Ocuć się ty, który śpisz oraz powstań z umarłych, a zabłyśnie ci Mesjasz. ➡Prz.6:20 (20) Mój synu! Zachowaj...See more

play_circle_outline
thumb_upthumb_downchat_bubble