Sandbox ในมุมของ IT คือ การสร้างระบบขึ้นมา เพื่อทดสอบการทำงานเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่ผิดพลาดก่อนจะใช้งานจริง . Sandbox ในมุมของ ร้าบาน คือ ถาดทรายแมว ทึ่มีแต่ “ขี้” ให้พวกมันขยำและป้ายใส่ประชาชน . #ควย #คอยวัคซีนอยู่ นะ #อส
12Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble