#นักเรียนเลว

ก๊อก ๆ ๆ นักเรียนเลวกำลังตามหาเพื่อนร่วมงานมาบุกน้ำลุยไฟเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปกับเรา ตำแหน่งเพื่อนที่เรารับ - Graphic Designer - Content Creator - Copy Writer - Creative สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์เลย https://forms.gle/AwnJWQc2Hb6wxnnM6

8Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ก๊อก ๆ ๆ นักเรียนเลวกำลังตามหาเพื่อนร่วมงานมาบุกน้ำลุยไฟเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปกับเรา ตำแหน่งเพื่อนที่เรารับ - Graphic Designer - Content Creator - Copy Writer - Creative สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์เลย https://forms.gle/AwnJWQc2Hb6wxnnM6
38 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กูที่ลุ้นให้มันเลียนมหมดถ้วย

37 views ·

More from พระหมื่นวัสสาธิราชเจ้ากรมล้านปีหลวง

ก๊อก ๆ ๆ นักเรียนเลวกำลังตามหาเพื่อนร่วมงานมาบุกน้ำลุยไฟเพื่อขับเคลื่อนการศึกษาไทยไปกับเรา ตำแหน่งเพื่อนที่เรารับ - Graphic Designer - Content Creator - Copy Writer - Creative สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ลิงก์เลย https://forms.gle/AwnJWQc2Hb6wxnnM6
38 views ·
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

กูที่ลุ้นให้มันเลียนมหมดถ้วย

37 views ·