แค่รำพอนะอย่าเพิ่งต่อย 😆

5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from CB Gallery

เอาแต่มอมเมาคนไทยให้โง่งมงาย แล้วจะมีอะไรไปสู้ชาวโลกเขา อนาคตเราจะอยู่กันยังไง คงเป็นได้แค่แรงงานโลก #เหรียญวิเศษ #ฟันแทงไม่เข้า #วัคซีนโควิด19 #ราษฎรยืนยันดันเพดาน #24มิถุนาไปม็อบราษฎร

32 views ·

Good morning ☀️

28 views ·

More from CB Gallery

เอาแต่มอมเมาคนไทยให้โง่งมงาย แล้วจะมีอะไรไปสู้ชาวโลกเขา อนาคตเราจะอยู่กันยังไง คงเป็นได้แค่แรงงานโลก #เหรียญวิเศษ #ฟันแทงไม่เข้า #วัคซีนโควิด19 #ราษฎรยืนยันดันเพดาน #24มิถุนาไปม็อบราษฎร

32 views ·

Good morning ☀️

28 views ·