ฉันไม่ได้ยิ้มเพียงเพราะมีความสุขหรอก แต่บางครั้งฉันต้องยิ้ม เพียงเพราะให้ตัวเองได้มีชีวิตรอดไปในแต่ละวัน....

thumb_upthumb_downchat_bubble
9upvotes
3reminds
1quote

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ไม่รู้จริงไหมรับไว้ก่อน

หืมมมม!!!

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

ไม่รู้จริงไหมรับไว้ก่อน

หืมมมม!!!