วันที่ 17 มิ.ย.64 นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงในการแถลงข่าวประจำวันของ ศบค.ว่า ข้อมูลถึงวันที่ 16 มิ.ย. มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 7,003,783 โดส . เป็นวัคซีนซิโนแวค 3,214,385 โดส...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
1upvote

More from บอยบอยของมู่มู่

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กำชับทุกอำเภอ ออกใบอนุญาตจุดพลุ ดูเวลา-ผลกระทบชุมชนด้วย . วันที่ 17 มิถุนายน นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงกรณีที่ มีการจุดพลุเพื่อฉลองวันเกิดของดารา นักแสดงที่เป็นข่าว และทางอำเภอบางปะอิน อนุญาตให้มีการจุดพลุ การออกใบอนุญาต การจุดพลุ...See more

More from บอยบอยของมู่มู่

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา กำชับทุกอำเภอ ออกใบอนุญาตจุดพลุ ดูเวลา-ผลกระทบชุมชนด้วย . วันที่ 17 มิถุนายน นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงกรณีที่ มีการจุดพลุเพื่อฉลองวันเกิดของดารา นักแสดงที่เป็นข่าว และทางอำเภอบางปะอิน อนุญาตให้มีการจุดพลุ การออกใบอนุญาต การจุดพลุ...See more