More from M1ndsl1k3m1n3

Beautiful expression!

Kindness. Compassion. Love. 'Sometimes my arrangements are very simple and come together as if by magic. In this arrangement, a horizontal line of white rocks was laid down on softly textured watercolour paper. Spanish Moss was draped loosely over the rocks and then a white rose 'bouquet' was placed in the centre. A circle of twelve duck feathers with soft velvety leaves radiated out from the centre. ~Ally. Available as a Digital Print from my Makers Place Gallery. Purchase with Ethereum or USD. https://makersplace.com/store/allyinspirit/kindness-compassion-love-1-of-12-3075/ #myphoto #myart #ephemeralart #flowers #feathers

108 views ·

Green frog

91 views ·

" Có một cõi đến và một cõi về. Đến với đời từ hư vô và một ngày nào đó trở lại với hư vô. Biết được trời đất và biết mình để giữ được lòng thanh thản trong chốn đi đi về về ấy… Ai cũng có một cõi đi về, vì vậy xin có lời chúc bình an cho cuộc hành hương dành riêng cho mỗi người trong cuộc đời này..." - Trịnh Công Sơn #myphoto #AnnieNg

159 views ·

More from M1ndsl1k3m1n3

Beautiful expression!

Kindness. Compassion. Love. 'Sometimes my arrangements are very simple and come together as if by magic. In this arrangement, a horizontal line of white rocks was laid down on softly textured watercolour paper. Spanish Moss was draped loosely over the rocks and then a white rose 'bouquet' was placed in the centre. A circle of twelve duck feathers with soft velvety leaves radiated out from the centre. ~Ally. Available as a Digital Print from my Makers Place Gallery. Purchase with Ethereum or USD. https://makersplace.com/store/allyinspirit/kindness-compassion-love-1-of-12-3075/ #myphoto #myart #ephemeralart #flowers #feathers

108 views ·

Green frog

91 views ·

" Có một cõi đến và một cõi về. Đến với đời từ hư vô và một ngày nào đó trở lại với hư vô. Biết được trời đất và biết mình để giữ được lòng thanh thản trong chốn đi đi về về ấy… Ai cũng có một cõi đi về, vì vậy xin có lời chúc bình an cho cuộc hành hương dành riêng cho mỗi người trong cuộc đời này..." - Trịnh Công Sơn #myphoto #AnnieNg

159 views ·