โคตรเจ๋ง ความจริงแล้ว พลังงานมีเหลือเฟือ ไทยเราก็เช่นกัน เรามี Solarcell ส่วนเกินโคตรเยอะ ที่รัฐแม่งเสือกจ่ายค่าพร้อมจ่ายฟรีๆ สัญญาบ้าๆ มีไฟไว้แล้วก็ไม่ได้ใช้ปล่อยให้สูญไปเปล่าๆ ประธานาธิบดีเอล ซัลวาดอร์ ต้องการสร้างเหมืองขุด Crypto ที่ได้พลังงานจากภูเขาไฟ https://siamblockchain.com/2021/06/10/el-salvador-s-president-wants-to-build-volcano-powered-crypto-miners/
5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from XAiA #ยกเลิก112: #ETH #UNI #QUICK #mTSLA #ELK

repeat
49 views

ปัจจุบันยังลำบากขนาดนี้ อนาคตมีหวังลำบากกว่านี้แน่ๆประเทศนี้ #mindsth

49 views · Jun 10th

More from XAiA #ยกเลิก112: #ETH #UNI #QUICK #mTSLA #ELK

repeat
49 views

ปัจจุบันยังลำบากขนาดนี้ อนาคตมีหวังลำบากกว่านี้แน่ๆประเทศนี้ #mindsth

49 views · Jun 10th