ชอบไม่ชอบไม่แน่ใจ แต่แมวที่บ้านกินน้ำที่อยู่ข้างอาหารเป็นประจำ😅

3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from CB Gallery

RIP MISS QUEEN MYANMAR 2020

18 views · Jun 9th

ไอ้สัส กล้าที่จะสอนคนอื่นเรื่องมารยาท !! #mindsth

28 views · Jun 9th

More from CB Gallery

RIP MISS QUEEN MYANMAR 2020

18 views · Jun 9th

ไอ้สัส กล้าที่จะสอนคนอื่นเรื่องมารยาท !! #mindsth

28 views · Jun 9th