“โชคดีนะที่ ส.ส. มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง ถ้าพูดข้างนอกก็มีปัญหาเหมือนกันนะ ไอ้พวกชอบพูดข้างนอก ระวังตัวไว้แล้วกัน … ผมเป็นคนจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” นี่หรือคำพูดของคนเป็นนายก ? #ประชุมสภา

5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from หิวนอน

14 views ·

Aripods

48 views ·
38 views ·

More from หิวนอน

14 views ·

Aripods

48 views ·
38 views ·