พ.ศ.2489 เห็นข่าวใครฆ่าในหลวงคนไทยสงสัยอยู่ในทรวง คดีดังแต่ยังลับลวง ใครฆ่าในหลวงรัชกาลที่ 8... #ใครฆ่าร8 #วันอานันทมหิดล - แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม -

thumb_upthumb_downchat_bubble

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

ประเทศที่ประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนตัวเดียวกันกับหลายประเทศที่ฉีดให้ประชาชนฟรี

35 views ·

นี่มันเฮียอะไรกันวะเนี่ย!

34 views ·

นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม

68 views ·

More from .IlI. 𝙞𝙑𝙖𝙙𝙚𝙧

ประเทศที่ประชาชนต้องจ่ายค่าวัคซีนตัวเดียวกันกับหลายประเทศที่ฉีดให้ประชาชนฟรี

35 views ·

นี่มันเฮียอะไรกันวะเนี่ย!

34 views ·

นั่นล่ะฮะท่านผู้ชม

68 views ·