ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเค้าอยู่เซิร์ฟเดียวกับเราป่ะวะ ทำไมพ่นอะไรออกมาเหมือนไม่รับรู้ว่าโลกนี้มีความจริงอะไรแผ่หราอยู่
5Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble