แหมมมมมมมมมม ถ้าจะคิดยันค่าเข็มยิบย่อยขนาดนี้ มึงไม่ควรเอางบไปลงกับเรื่องไร้สาระอย่างงบหาร โคกหนองนา เทิดทูนสถาบันตั้งแต่แรกป่ะ ถ้าบริหารงบดี เงินกู้ก้อนนี้มันจะลดลงอีก โถ่อี...... #ประชุมสภา #ประชาภิวัฒน์
5Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble