ใครยังรอคุณเอก ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจกลับมาเป็นนายกฯ บ้างครับ?

5Upvotes
3Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อ่านข่าวแล้วมันก็ดูตลกดี

12 views ·

ประยุทธ์อยู่มาแล้ว 7 ปี ถ้าอยู่ครบวาระ อีก 2 ปี ถ้าสมัยหน้าได้เป็นอีกเพราะ ส.ว. โหวตให้อีก 4 ปี รวมทั้งหมด 12 ปี เกิน 1 ทศวรรษ ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าถึงตอนนั้น?

28 views ·

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

อ่านข่าวแล้วมันก็ดูตลกดี

12 views ·

ประยุทธ์อยู่มาแล้ว 7 ปี ถ้าอยู่ครบวาระ อีก 2 ปี ถ้าสมัยหน้าได้เป็นอีกเพราะ ส.ว. โหวตให้อีก 4 ปี รวมทั้งหมด 12 ปี เกิน 1 ทศวรรษ ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรถ้าถึงตอนนั้น?

28 views ·