บริษัทก็อ้างรัฐบังคับมาอีกต่อ 😓

7Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😏😏😏

40 views ·

วัคซีนที่ดีย์

39 views ·

ถ้าไม่ถูกด่าจะคิดเองได้มั้ย

31 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😏😏😏

40 views ·

วัคซีนที่ดีย์

39 views ·

ถ้าไม่ถูกด่าจะคิดเองได้มั้ย

31 views ·