More from ไม่ใช่กะเพรา

คำว่า "เดี๊ยวก็ดีขึ้น เดี๊ยวมันก็ผ่านไป" มันจะนานขนาดไหนกันนะ😔
56 views ·
คุงโรมโดนคุกคามแบบโคตรมาเฟียร์ เอารูปคุณภรรยาที่ปกติใช้ติดต่อราชการมาขอเข้าคอนโด บอกว่ามาหา รู้จักกัน คนที่มาเป็นชายสองคน ใช้ทะเบียนรถปลอม ใช้เบอร์ของฝรั่งที่วีซ่าหมดอายุโทรมาหาภรรยา โทรกลับก็โทรไม่ติด.... นี่ขนาดครอบครัว ส.ส.นะ =_= คุงโรมบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตั๋วช้าง
173 views ·
หายไปโมหน้ามาใหม่
ดูปลอมๆ ดูสดใสเกินควร สำหรับคนที่มีปัญหาทั้งเลือด และ วัณโรคลงปอดอะ #ผู้ใหญ่บ้าน
7 views ·

More from ไม่ใช่กะเพรา

คำว่า "เดี๊ยวก็ดีขึ้น เดี๊ยวมันก็ผ่านไป" มันจะนานขนาดไหนกันนะ😔
56 views ·
คุงโรมโดนคุกคามแบบโคตรมาเฟียร์ เอารูปคุณภรรยาที่ปกติใช้ติดต่อราชการมาขอเข้าคอนโด บอกว่ามาหา รู้จักกัน คนที่มาเป็นชายสองคน ใช้ทะเบียนรถปลอม ใช้เบอร์ของฝรั่งที่วีซ่าหมดอายุโทรมาหาภรรยา โทรกลับก็โทรไม่ติด.... นี่ขนาดครอบครัว ส.ส.นะ =_= คุงโรมบอกว่าน่าจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับตั๋วช้าง
173 views ·
หายไปโมหน้ามาใหม่
ดูปลอมๆ ดูสดใสเกินควร สำหรับคนที่มีปัญหาทั้งเลือด และ วัณโรคลงปอดอะ #ผู้ใหญ่บ้าน
7 views ·