วัคซีนที่ดีย์

#Sinovac

9Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถ้าไม่ถูกด่าจะคิดเองได้มั้ย

31 views · Jun 8th

100/10

21 views · Jun 8th

ไม่เคยอยู่ข้างประชาชน พอตัวเองเดือดร้อนถึงได้ยืมมือประชาชน 😎😎😎

37 views · Jun 8th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

ถ้าไม่ถูกด่าจะคิดเองได้มั้ย

31 views · Jun 8th

100/10

21 views · Jun 8th

ไม่เคยอยู่ข้างประชาชน พอตัวเองเดือดร้อนถึงได้ยืมมือประชาชน 😎😎😎

37 views · Jun 8th