น้องคนหนึ่งส่งมาบอกว่า พี่ครับผมหนาวมากบริจาคผ้าห่มหน่อย 🌬️🏔️

4Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from Superrich​💰💰💰

นอนไวไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของหน่อง.... นอนน้อยจนมึนไปหมดแล้ว 😑
29 views ·

More from Superrich​💰💰💰

นอนไวไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของหน่อง.... นอนน้อยจนมึนไปหมดแล้ว 😑
29 views ·