ยอดผู้ติดเชื้อ #โควิด19 วันนี้ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 . ติดเชื้อรวม 2,662 ราย รักษาหาย 2,483 ราย #เสียชีวิต 28 ราย
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥

More from 🐥🐥นุดาอยากเป็นเมียมาร์คต้วน🐥🐥