นอนไวไม่เคยอยู่ในพจนานุกรมของหน่อง.... นอนน้อยจนมึนไปหมดแล้ว 😑
8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 🔥

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ใดใดคือ ที่บ้านไม่ได้ฟังเนื้อหาข่าวเลย เอาแต่วิจารณ์ว่า "ตัวจริง" หรือ "

60 views ·
ถ้าคาโก้อ่านsubtitleออกคงไม่ดูพากย์ไทยค่ะ
สิ่งประหลาดคือ คาโก้จะชอบการดูหนังและการ์ตูนพากท์ไทยเท่านั้นด้วย
24 views ·

More from 🔥

MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ใดใดคือ ที่บ้านไม่ได้ฟังเนื้อหาข่าวเลย เอาแต่วิจารณ์ว่า "ตัวจริง" หรือ "

60 views ·
ถ้าคาโก้อ่านsubtitleออกคงไม่ดูพากย์ไทยค่ะ
สิ่งประหลาดคือ คาโก้จะชอบการดูหนังและการ์ตูนพากท์ไทยเท่านั้นด้วย
24 views ·