พรุ่งนี้มีไฟลท์บินตอนบ่ายสาม ถ้าเราไปเช็คอินตอน บ่ายโมงนี่ทันมั้ยครับ ถถ ปกติผมจะไปเช็คอินก่อน 4 ชม. แต่ครั้งนี้ช่วงเช้าไม่ว่างเลยต้องไปตอนบ่าย พอดีผมเพิ่งขึ้นเครื่องได้ไม่กี่คร้ง ถถ ไม่ชินกับที่สูง
5Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from สมปองเอง

ตอนนี้คนๆรอบตัวเริ่มฉีดซีโนแว็คกัน ทีเพื่อนๆสมัยมัธยมหลายๆคนเริ่มฉีดกัน แต่ยังไงผมก็ไม่กล้าฉีดอยู่ดี จากที่สังเกตุผลข้างเคียงของคนอื่นๆ มันก็ไม่โอเคร เลยถ้า ฉีดเข้าไปแต่ร่างกายต้านและปฏิเสท ก็ไม่ดีเท่าไหร่
68 views ·

ยังคงสวยงามเหมือนเดิมมมม ถถถถถถ

54 views ·

More from สมปองเอง

ตอนนี้คนๆรอบตัวเริ่มฉีดซีโนแว็คกัน ทีเพื่อนๆสมัยมัธยมหลายๆคนเริ่มฉีดกัน แต่ยังไงผมก็ไม่กล้าฉีดอยู่ดี จากที่สังเกตุผลข้างเคียงของคนอื่นๆ มันก็ไม่โอเคร เลยถ้า ฉีดเข้าไปแต่ร่างกายต้านและปฏิเสท ก็ไม่ดีเท่าไหร่
68 views ·

ยังคงสวยงามเหมือนเดิมมมม ถถถถถถ

54 views ·