ทุกครั้งที่ชั่งน้ำหนัก 🙄

8Upvotes
1Remind

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android #minds #mindsth #token #onchain #android
316 views ·
ที่ไม่พูด ไม่ตอบ ไม่ได้แปลว่าไม่คิดไม่รู้สึก😔
59 views ·

อ่านทุกอาจารย์ละนะ

45 views ·

More from 💋 แม่แมวมีนา 🎑🌾🌾

อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android อย่าสั่ง On-Chain ใน Android #minds #mindsth #token #onchain #android
316 views ·
ที่ไม่พูด ไม่ตอบ ไม่ได้แปลว่าไม่คิดไม่รู้สึก😔
59 views ·

อ่านทุกอาจารย์ละนะ

45 views ·