คุณพ่อของคุงส.ส.เสียแล้วค่ะ แกไม่สามารถรับซองได้ รับการช่วยงานเป็นคำด่านายกแทน

1Upvote

More from 🔥

#สาธารณรัฐไทย ไทยเรามีโควิดทุกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วครับ เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ทดลองยาเป็นอย่างมาก หลังจากแอบทดลองกันมาเป็นเวลานานแล้วตอนนี้คงทดลองกันตรงๆไปเลยไม่ต้องแอบอีก
83 views ·
#สาธารณรัฐไทย ลูกพี่ลูกน้องผมแกให้เมียแกพาพ่อตาจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาอยู่แถวบ้าน แกงงครับ เห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไล่ยกมือไหว้ลูกบ้าน และชาวบ้านไม่กลัวกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพราะทางภาคใต้ ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ต้องยกมือไหว้ลูกบ้าน ทางภาคใต้ถ้าลูกบ้านไม่อ่อนน้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาจอยู่หมู่บ้านอยู่ตำบลนั้นไม่ได้ แต่ทางเหนือเนี่ยถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อ่อนน้อมกับลูกบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านอาจไม่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก การใช้ชีวิตวิถีชีวิตสังคมมันต่างกันเยอะ
20 views ·

More from 🔥

#สาธารณรัฐไทย ไทยเรามีโควิดทุกสายพันธุ์เรียบร้อยแล้วครับ เหมาะสำหรับใช้เป็นสถานที่ทดลองยาเป็นอย่างมาก หลังจากแอบทดลองกันมาเป็นเวลานานแล้วตอนนี้คงทดลองกันตรงๆไปเลยไม่ต้องแอบอีก
83 views ·
#สาธารณรัฐไทย ลูกพี่ลูกน้องผมแกให้เมียแกพาพ่อตาจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาอยู่แถวบ้าน แกงงครับ เห็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไล่ยกมือไหว้ลูกบ้าน และชาวบ้านไม่กลัวกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพราะทางภาคใต้ ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ต้องยกมือไหว้ลูกบ้าน ทางภาคใต้ถ้าลูกบ้านไม่อ่อนน้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาจอยู่หมู่บ้านอยู่ตำบลนั้นไม่ได้ แต่ทางเหนือเนี่ยถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อ่อนน้อมกับลูกบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้านอาจไม่ได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอีก การใช้ชีวิตวิถีชีวิตสังคมมันต่างกันเยอะ
20 views ·