ไทม์ไลน์กระจายวัคซีน "AstraZeneca" ล็อตแรก จำนวนวัคซีน 1.8 ล้านโดส ที่รัฐบาลวางแผนกระจายทั่วประเทศในช่วงครึ่งเดือนแรกของ มิ.ย. นี้ [SPRiNG]

thumb_upthumb_downchat_bubble
1upvote

More from บอยบอยของมู่มู่

ก่อนแจกสติ๊กเกอร์ เอาวัคซีนมาฉีดก่อนนน

อ้าวไม่อ้างโรคประจำตัวแล้วรึ

รักมาก ยกบ้านยกที่ดิน แล้วออกมาอยู่ข้างถนนก็ได้น้าา

More from บอยบอยของมู่มู่

ก่อนแจกสติ๊กเกอร์ เอาวัคซีนมาฉีดก่อนนน

อ้าวไม่อ้างโรคประจำตัวแล้วรึ

รักมาก ยกบ้านยกที่ดิน แล้วออกมาอยู่ข้างถนนก็ได้น้าา