หยุดหลายวัน งานเต็มโต๊ะ กินข้าวกล่องกันตายไปก่อน

#myphoto #food #lunch

Get replies from creators like ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

thumb_upthumb_downchat_bubble
10upvotes

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

ทพจร

ผิดที่ รพ ฉีดไวเกินไป 😂😂😂

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

ทพจร

ผิดที่ รพ ฉีดไวเกินไป 😂😂😂