หยุดหลายวัน งานเต็มโต๊ะ กินข้าวกล่องกันตายไปก่อน

#myphoto #food #lunch

10Upvotes

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

44 views ·

ทพจร

87 views ·

ผิดที่ รพ ฉีดไวเกินไป 😂😂😂

33 views ·

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

😎😎😎

44 views ·

ทพจร

87 views ·

ผิดที่ รพ ฉีดไวเกินไป 😂😂😂

33 views ·