คุณสามารถเป็นทุกอย่างได้เมื่อคุณมีความอยากที่มากพอ🥇

5Upvotes

More from Superrich​💰💰💰

“ถ้าสายพันธ์แอฟริกาหลุดมาถึงกรุงเทพเมื่อไร เตรียมตัวบรรลัยป์กันได้เลย” :หมอเรวัติ ในคลับเฮ้า “ทำไมโบว์ไม่รับวัคซีนอเมริกา
17 views ·
แล้วคนปกติอยู่ๆจะเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้เองง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ🤔

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ สรุปกรณีหญิงจังหวัดนครราชสีมา มีเลือดออกในสมอง ไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สาเหตุเกิดจากภาวะผิดปกติกลุ่มหลอดเลือดแดงต่อกับหลอดเลือดดำ

21 views ·

More from Superrich​💰💰💰

“ถ้าสายพันธ์แอฟริกาหลุดมาถึงกรุงเทพเมื่อไร เตรียมตัวบรรลัยป์กันได้เลย” :หมอเรวัติ ในคลับเฮ้า “ทำไมโบว์ไม่รับวัคซีนอเมริกา
17 views ·
แล้วคนปกติอยู่ๆจะเกิดภาวะเลือดออกในสมองได้เองง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ🤔

คณะผู้เชี่ยวชาญฯ สรุปกรณีหญิงจังหวัดนครราชสีมา มีเลือดออกในสมอง ไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สาเหตุเกิดจากภาวะผิดปกติกลุ่มหลอดเลือดแดงต่อกับหลอดเลือดดำ

21 views ·