ในบรรดาหมอที่ออกมาพูดถึงโควิดทั้งหมด เราเชื่อมั่นคุณหมอมานพที่สุด

15Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

63 views · May 28th

100/10

56 views · May 28th

วงวารมันเนอะ สลิ่มอ่ะ 😅

37 views · May 28th

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

63 views · May 28th

100/10

56 views · May 28th

วงวารมันเนอะ สลิ่มอ่ะ 😅

37 views · May 28th