กูละขำนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ไทยคนหนึ่งเขียนอวยจีนหูดับตับไหม้ แต่สิ่งที่สื่อของรัฐบาลจีนปล่อย fake news ไม่เห็นพูดถึง รัฐบาลจีนสร้าง io ปั่น fake news ก็ไม่เห็นเคยพูดถึงเหมือนกัน ผู้เชี่ยวชาญรู้ลึกรู้จริงเรื่องจีน เขาแต่งหน้างิ้วให้ดูก็คงเอามาช่วยโปรโมตแหละ
14Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

หวั่นไหว 6.5 ริกเตอร์ หัวใจพองโต ❤❤

30 views · May 27th
64 views · May 27th

Sometimes you have to get lost to find your way home…

50 views · May 27th

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

หวั่นไหว 6.5 ริกเตอร์ หัวใจพองโต ❤❤

30 views · May 27th
64 views · May 27th

Sometimes you have to get lost to find your way home…

50 views · May 27th