ถ้าเลือกได้ท่านจะเลือกฉีดวัคซีนยี่ห้อไหน? ส่วนตัวผมขอเป็นไฟเซอร์

6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble