สำหรับชั้นคือเก็บ minds ไว้บ่นอย่างเดียวเลย เพราะทวีตบางทีบ่นๆอยู่บางทีคนมาฉอด เฟสก็คนรู้จักอยู่ในนั้นหมดเลย ขี้เกียจตอบคำถาม #mindsth
10Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble