สลิ่มแชร์มา ปลอดภัยว่าซ่านนน 555

ความจริงบทความยาวมาก ตัดมาแค่นี้ อ่านเยอะเดี๋ยวอวก 55555

8Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from แมวกระดาษ

อยู่ตรงไหนแล้วสบายใจ เราก็อยากจะอยู่ที่นั่นนานๆ

17 views · May 27th
ถ้าสายคู่ Farming สำหรับเหรียญ Matic แนะนำ Quickswap มีหลายคู่ ได้ Rewards เป็น $Quick และอีกฟาร์ม Dfyn Exchange มีคู่เหรียญ Matic หลายคู่เลย ได้ Rewards เป็น $Dfyn จ่ายค่า Fee เป็น $Matic โคตรถูก จนอยากเข้ามาเก็บปันผลทุกวัน Swap ไป มา ก็ไม่เสียดาย ส่วน Polycat เสียค่า Fee 4% ทุก Pool ยกเว้น Pool Fish ไม่เสียค่ะ #Matic #Farming #Polygon
66 views · May 27th

More from แมวกระดาษ

อยู่ตรงไหนแล้วสบายใจ เราก็อยากจะอยู่ที่นั่นนานๆ

17 views · May 27th
ถ้าสายคู่ Farming สำหรับเหรียญ Matic แนะนำ Quickswap มีหลายคู่ ได้ Rewards เป็น $Quick และอีกฟาร์ม Dfyn Exchange มีคู่เหรียญ Matic หลายคู่เลย ได้ Rewards เป็น $Dfyn จ่ายค่า Fee เป็น $Matic โคตรถูก จนอยากเข้ามาเก็บปันผลทุกวัน Swap ไป มา ก็ไม่เสียดาย ส่วน Polycat เสียค่า Fee 4% ทุก Pool ยกเว้น Pool Fish ไม่เสียค่ะ #Matic #Farming #Polygon
66 views · May 27th