More from 🔥

ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเสพข่าวอย่างมีความหวังนะครับทุกค๊นนน
38 views ·

ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องฟังข่าวหมอยงทุกวัน... ถามตัวเองมาหลายเดือนทุกครั้งที่ voice พูดถึง หน่องก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาข้อมูลจากหมออีกฝั่งมาหักล้างด้วย - -

28 views ·

More from 🔥

ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเสพข่าวอย่างมีความหวังนะครับทุกค๊นนน
38 views ·

ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องฟังข่าวหมอยงทุกวัน... ถามตัวเองมาหลายเดือนทุกครั้งที่ voice พูดถึง หน่องก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาข้อมูลจากหมออีกฝั่งมาหักล้างด้วย - -

28 views ·