ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมยังต้องฟังข่าวหมอยงทุกวัน... ถามตัวเองมาหลายเดือนทุกครั้งที่ voice พูดถึง หน่องก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เอาข้อมูลจากหมออีกฝั่งมาหักล้างด้วย - -

1Upvote

More from 🔥

ทุกการกระทำมีแต่คำว่า "ผลประโยชน์" #รัฐบาลเหี้ย
ต้นทางไม่ขาย หรือเค้าไม่จ่ายส่วนต่าง?
41 views ·
น่าจะไม่จ่ายส่วนต่าง😂😂😂 ตายไปขอให้เป็นเปรต
ต้นทางไม่ขาย หรือเค้าไม่จ่ายส่วนต่าง?
21 views ·

More from 🔥

ทุกการกระทำมีแต่คำว่า "ผลประโยชน์" #รัฐบาลเหี้ย
ต้นทางไม่ขาย หรือเค้าไม่จ่ายส่วนต่าง?
41 views ·
น่าจะไม่จ่ายส่วนต่าง😂😂😂 ตายไปขอให้เป็นเปรต
ต้นทางไม่ขาย หรือเค้าไม่จ่ายส่วนต่าง?
21 views ·