ขอให้ตั้งหน้าตั้งตาเสพข่าวอย่างมีความหวังนะครับทุกค๊นนน
7Upvotes
2Reminds

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖