ควายสลิ่มชอบค่อนแคะว่ากลัวอะไรกับวัคซีน คือกูกลัววัคซีนปลอมจากอีจีนและวัคซีนที่ไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกค่ะอีเหี้ย ฉีดไปตายห่าขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ กูมีแค่ชีวิตเดียวค่ะอีสัส
18Upvotes
6Reminds