เราเกิดและเติบโตมาในประเทศส้นตีนที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ในมือครอบครัวปรสิต
7Upvotes
1Remind