ผมไม่เชื่อว่า#พิมรี่พาย​ ทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์​ มันคือธุรกิจทั้งทางธรรมและทางโลก​ คนไทยเชื่อเรื่องทำบุญแล้วจะรวยต่อชีวิตอะไรก็ว่าไป​ ซึ่งแม่งพราหมณ์​สัสๆ​ กษัตริย์​โบราณเชื่อว่าปล่อยม้ากี่พันตัวจะได้เป็นพระอินทร์​ ถ้ากรรมคือการกระทำ​ ที่นางพลิกจากหน้ามือเป็นหลังตีนแบบนี้ก็เพราะความคลั่งบุญคลั่งเงินหลงตัวเองนี้แหละ

thumb_upthumb_downchat_bubble
4upvotes
1remind
2quotes

More from ปลาวาฬ​ทราย​🐳🌵

กระสุนหมดดด

repeat

บางคนเห็นโอกาส บางคนเห็นนรก แล้วคุณละเห็นอะไร ในวันที่ตลาดแดงแจ๋ #Crypto #Altcoin #Bitcoin

repeat

ขอบคุณลุงโทนี่ช่วยเบิกเนตร ที่ทำให้ประหยัดตังค่าช้อป พอล่ะ เลิกซื้อ 😂😂😂 #MindsTH

More from ปลาวาฬ​ทราย​🐳🌵

กระสุนหมดดด

repeat

บางคนเห็นโอกาส บางคนเห็นนรก แล้วคุณละเห็นอะไร ในวันที่ตลาดแดงแจ๋ #Crypto #Altcoin #Bitcoin

repeat

ขอบคุณลุงโทนี่ช่วยเบิกเนตร ที่ทำให้ประหยัดตังค่าช้อป พอล่ะ เลิกซื้อ 😂😂😂 #MindsTH