สลิ่มอยากฉีดวัคซี Pfizer Tony บอกมีนำเข้ามาน้อยดิ้นพล่าน🤣🤣
3Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble