15 views
😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎 วิเคราะห์ได้ดีทีเดียว สวะ 250 ก็คือ สวะ 250 🤔🤔 อย่าลืมเป็นอันขาดว่า กลยุทธ์ที่พรรคเพื่อไทยกำหนดไว้ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 ก็คือ จะลงสมัคร 350 เขตทั่วประเทศ นั่นเท่ากับต้อง การกวาด ส.ส.ระบบเขตให้ได้มากที่สุด ปล่อยให้ภาระหน้าที่ของพันธมิตร ไม่ว่าพรรคไทยสร้างไทย ไม่ว่าพรรคประชาชาติ ไม่ว่าพรรคเสรีรวมไทยอยู่ที่ระบบ ‘บัญชีรายชื่อ’ หากยังสามารถผนวกเข้ากับที่พรรคก้าวไกลจะได้มาจากคะแนนเสียงของ ‘คนรุ่นใหม่’ นั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยและพันธมิตรจะยึด ‘สภาผู้แทนราษฎร’ แม้ว่า อีตู้ จะยังใช้บริการ 250 ส.ว.ได้อยู่ แต่จะให้เหมือนกับที่เคยขานชื่อเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ไม่ง่าย 😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎 https://www.matichon.co.th/politics/news_2706953
thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from j55555

repeat
44 views
สิงคโปร์ มีแต่ได้กับได้ นับตั้งแต่การถูกทำลายของระบอบประชาธิปไตยในไทยตั้งแต่ 2549 เป็นต้นมา โทนี่เฉลยแล้ว ว่ากำลังจะตั้งสุวรรณภูมิเป็นฮับการบินในภูมิภาคนี้ แต่โดนรัฐประหารไปเสียก่อน เพราะคิดจะแย่งการเป็นฮับจากสิงคโปร์ เขาก็เลยหักหลังโดยหันไปสนับสนุนกลุ่มอำมาตย์โค่นทักสินเสียเลยสินะ ดังนั้น ข่าวที่ประยุทธเอาเงินที่ได้จากการรปห ไปซ่อนไว้สิงคโปร์นี้ไม่ได้เกินความจริงแต่ประการใด #ลุงโทนี่
44 views · 1d ago
repeat
44 views
สิงคโปร์ มีแต่ได้กับได้ นับตั้งแต่การถูกทำลายของระบอบประชาธิปไตยในไทยตั้งแต่ 2549 เป็นต้นมา โทนี่เฉลยแล้ว ว่ากำลังจะตั้งสุวรรณภูมิเป็นฮับการบินในภูมิภาคนี้ แต่โดนรัฐประหารไปเสียก่อน เพราะคิดจะแย่งการเป็นฮับจากสิงคโปร์ เขาก็เลยหักหลังโดยหันไปสนับสนุนกลุ่มอำมาตย์โค่นทักสินเสียเลยสินะ ดังนั้น ข่าวที่ประยุทธเอาเงินที่ได้จากการรปห ไปซ่อนไว้สิงคโปร์นี้ไม่ได้เกินความจริงแต่ประการใด #ลุงโทนี่
44 views · 1d ago
repeat
31 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ก่อนหน้านี้ ออกมาไล่ให้เป็นอยู่ที่อื่น พอเค้าจะไปจริง หนาวสั่นกันใหญ�

31 views · 1d ago

More from j55555

repeat
44 views
สิงคโปร์ มีแต่ได้กับได้ นับตั้งแต่การถูกทำลายของระบอบประชาธิปไตยในไทยตั้งแต่ 2549 เป็นต้นมา โทนี่เฉลยแล้ว ว่ากำลังจะตั้งสุวรรณภูมิเป็นฮับการบินในภูมิภาคนี้ แต่โดนรัฐประหารไปเสียก่อน เพราะคิดจะแย่งการเป็นฮับจากสิงคโปร์ เขาก็เลยหักหลังโดยหันไปสนับสนุนกลุ่มอำมาตย์โค่นทักสินเสียเลยสินะ ดังนั้น ข่าวที่ประยุทธเอาเงินที่ได้จากการรปห ไปซ่อนไว้สิงคโปร์นี้ไม่ได้เกินความจริงแต่ประการใด #ลุงโทนี่
44 views · 1d ago
repeat
44 views
สิงคโปร์ มีแต่ได้กับได้ นับตั้งแต่การถูกทำลายของระบอบประชาธิปไตยในไทยตั้งแต่ 2549 เป็นต้นมา โทนี่เฉลยแล้ว ว่ากำลังจะตั้งสุวรรณภูมิเป็นฮับการบินในภูมิภาคนี้ แต่โดนรัฐประหารไปเสียก่อน เพราะคิดจะแย่งการเป็นฮับจากสิงคโปร์ เขาก็เลยหักหลังโดยหันไปสนับสนุนกลุ่มอำมาตย์โค่นทักสินเสียเลยสินะ ดังนั้น ข่าวที่ประยุทธเอาเงินที่ได้จากการรปห ไปซ่อนไว้สิงคโปร์นี้ไม่ได้เกินความจริงแต่ประการใด #ลุงโทนี่
44 views · 1d ago
repeat
31 views
MINDS+
Only Minds+ users can see this post

ก่อนหน้านี้ ออกมาไล่ให้เป็นอยู่ที่อื่น พอเค้าจะไปจริง หนาวสั่นกันใหญ�

31 views · 1d ago