ลุงข้างบ้านให้ขนุนมา เลยทำขนมไว้แบ่งให้ลุงพรุ่งนี้

#myphoto #dessert

thumb_up17thumb_downchat_bubble5