อบปลา baked Salmon with garlic, butter&lemon

12Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from BloodyMascara

ไข่แมวมาแล้ว 555

45 views · May 4th

ภาคต่อมาแล้ว ไม่รู้จะจบหล่อๆยังไง โยนไปด่าไอ้ตี๋แทน ถ้าสมัยก่อนก็จบด้วยการด่าทักกี้ สันดานไม่เคยเปลี่ยน พวกนี้ 55555

73 views · May 4th

หาเครดิตภาพไม่เจอ 5555 แต่หมั่นใส้น้องงงงง หนูไม่ใช่แมวจร หนูแมวคุมวัด หน้าตาจิ้มลิ้มมากกก The big sign says “ please do not steal thsi cat , It belongs to this monk , this temple .. 😻

24 views · May 4th

More from BloodyMascara

ไข่แมวมาแล้ว 555

45 views · May 4th

ภาคต่อมาแล้ว ไม่รู้จะจบหล่อๆยังไง โยนไปด่าไอ้ตี๋แทน ถ้าสมัยก่อนก็จบด้วยการด่าทักกี้ สันดานไม่เคยเปลี่ยน พวกนี้ 55555

73 views · May 4th

หาเครดิตภาพไม่เจอ 5555 แต่หมั่นใส้น้องงงงง หนูไม่ใช่แมวจร หนูแมวคุมวัด หน้าตาจิ้มลิ้มมากกก The big sign says “ please do not steal thsi cat , It belongs to this monk , this temple .. 😻

24 views · May 4th