ดีนะ Xr กันน้ำได้ คือน้ำลายคาโก้เต็มมือถือ เลียจอเหมือนจะได้เลียหน้าพ่อเลย
thumb_up7thumb_downchat_bubble