ส้าาาาาาา ธุ ขอให้ตัวข้าจงเจริญ คิดทองก็ได้ทอง คิดเงินให้ได้เงิน #mindsplus

thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from prity6026

repeat
101 views
ต่อให้พวกเวรนั่นจะลงจากอำนาจไปหมดสิ้น แต่ก็ยังเหลือพวกสลิ่มที่ทำให้ประเทศนี้เสี่ยงที่จะกลับไปสู่วิกฤตได้ทุกเมื่อ หากไม่สามารถหาทางจัดการตรงนี้หลังไอ้พวกนั้นหมดสิ้นอำนาจแล้ว คนที่เดือดร้อนก็จะยังเป็น ปชช. ตาดำ ๆ ที่ต้องเผชิญพิษภัยการเมืองกันต่อไปอีกระลอก
101 views · May 3rd

More from prity6026

repeat
101 views
ต่อให้พวกเวรนั่นจะลงจากอำนาจไปหมดสิ้น แต่ก็ยังเหลือพวกสลิ่มที่ทำให้ประเทศนี้เสี่ยงที่จะกลับไปสู่วิกฤตได้ทุกเมื่อ หากไม่สามารถหาทางจัดการตรงนี้หลังไอ้พวกนั้นหมดสิ้นอำนาจแล้ว คนที่เดือดร้อนก็จะยังเป็น ปชช. ตาดำ ๆ ที่ต้องเผชิญพิษภัยการเมืองกันต่อไปอีกระลอก
101 views · May 3rd