กระบวนการคิดมองข้ามปัญหาเพื่อหลอกตัวเองว่าดูดีกว่าเขา แต่ในความเป็นจริงนั้น .....

20Upvotes
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เมื่อคืนหลับตั้งแต่ 3 ทุ่ม ตื่น 6 โมงเช้า สดชื่นมาก
22 views ·

More from 𝑆𝑎𝑡𝑜𝑠ℎ𝑖

เมื่อคืนหลับตั้งแต่ 3 ทุ่ม ตื่น 6 โมงเช้า สดชื่นมาก
22 views ·