34 views

โรงพยาบาลตำรวจระส่ำ พนักงานเปล ติดโควิด-19 หลายราย ร้องขอควบคุมฝูงชน 90 นายเสริมทัพ . วันนี้ (24 เมษายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 😎 โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) ได้มีหนังสือ ถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) และผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก) ผ่าน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เรื่อง ขอสนับสนุนข้าราชการตำรวจเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย . ด้วยในปัจจุบันได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยสาเหตุการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในหลายพื้นที่ มาจากแหล่งสถานบันเทิงและการรวมกลุ่มของประชาชน จึงมีผู้เข้ามารับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อและต้องนอนพักรักษาตัวเป็นจำนวนมากใน รพ.ตร. รวมถึงพบว่ามีบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานเปล รพ.ตร. ติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาชาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปวย . ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของ รพ.ตร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รพ.ตร. จึงได้มีหนังสือ เสนอ ตร. เพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.น. คือ กองบังคับการอารักขา และควบคุมฝูงชน (อคฝ.) จำนวน 30 นาย และ บช.ก. กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (ปพ.) จำนวน 60 นาย ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ณ รพ.ตร. โดยเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจ ทั้งนี้ในระหว่างที่รอ ตร. พิจารณาสั่งการ . จึงประสานมาเพื่อให้ข้าราชการตำรวจดังกล่าวไปรายงานตัวกับ พ.ต.อ.พงศธร อุไรรักษ์ รองผู้บังคับการอำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน เวลา 14.00 น. ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่มาด้วยแล้ว จำนวน 1 แผ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา . มีรายงานอีกว่า สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้ง 90 นายนั้น ให้แต่งกายด้วยเสื้อโปโลสีขาว กางเกงสีเข้ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเปล ทำหน้าที่นำส่งผู้ป่วยโดยรถเข็นนั่ง และรถเข็นเปลนอน ที่หอผู้ป่วยต่างๆ ตามการร้องขอโดยจะมีเจ้าหน้าที่ของ รพ.ตร. เป็นที่เลี้ยงในการช่วยให้คำแนะนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย . สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ปฏิบัติงาน ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา (มกร.) ชั้น 2 วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 18-16 น. จำนวน 10 นาย และให้ปฏิบัติงาน ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติ (ฉก.) ชั้น 2 หน้าห้องฉุกเฉิน วันจันทร์ - อาทิตย์แบ่งเป็น 3 โดย รพ.ตร. จะสนับสนุนอาหารวันละ 3 มื้อ/คน ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทั้ง 90 นายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน โดยให้ต้นสังกัดจัดรถรับ- ส่ง ไปกลับ #Mindsth

thumb_up7thumb_downchat_bubble

More from IHEREO

17 views · Apr 24th
17 views · Apr 24th

เดือนที่แล้วเราได้เห็นการขุด Bitcoin ใน GameBoy ไปแล้ว คราวนี้มีคนมอด Commodore 64 คอนโซลปี 1982 มีซีพียู MOS Technology 6510 ความเร็ว 1.023 MHz แรม 64KB และรอม 20KB ทำกำลังขุดได้ 0.3 H/s ครับ #Mindsth

14 views · Apr 24th

More from IHEREO

17 views · Apr 24th
17 views · Apr 24th

เดือนที่แล้วเราได้เห็นการขุด Bitcoin ใน GameBoy ไปแล้ว คราวนี้มีคนมอด Commodore 64 คอนโซลปี 1982 มีซีพียู MOS Technology 6510 ความเร็ว 1.023 MHz แรม 64KB และรอม 20KB ทำกำลังขุดได้ 0.3 H/s ครับ #Mindsth

14 views · Apr 24th