36 views
thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from IHEREO

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน ทีมแพทย์ รับข้าราชการ-ครอบครัว สถานทูตไทย กรุงนิวเดลี ที่ติดโควิด-19 ป่วยหนักกลับมารักษา . วันนี้ (24 เมษายน) พล.อ.ท. ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินเดียที่มีการระบาดอย่างหนักและมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของประเทศมีแนวโน้มกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก . โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกินขีดความสามารถที่จะรับผู้ป่วยหนักเข้ารักษาได้ ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ มากกว่า 300,000 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 189,000 ราย . เบื้องต้นจากการประสานของกองทัพอากาศกับทางสถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี พบว่ามีข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลีและครอบครัวติดโควิด-19 มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ เนื่องจากจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและออกซิเจนมีไม่เพียงพอ . จากสถานการณ์ดังกล่าว พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินของกองทัพอากาศ พร้อมทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี และครอบครัว ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาที่ประเทศไทยแล้ว . โดยออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งภารกิจในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์วิกฤต . ทั้งทางทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด . ทั้งกระบวนการรับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายหลังเดินทางมาถึงประเทศไทย ตามกระบวนการทางสาธารณสุข . ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย และขาดแคลนในประเทศอินเดีย ไปมอบให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วย . “ผมขอเรียนให้ทราบว่าข้าราชการที่ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูต ถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีส่วนช่วยรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ . “ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่ประเทศอินเดียที่มีข้อจำกัดการรักษาพยาบาล เราอยากจะพาเขากลับบ้าน กลับมาบ้านเราที่มีสถานพยาบาลพร้อม ให้การดูแลรักษาที่อบอุ่นและปลอดภัย” พล.อ.ท. ฐานัตถ์ กล่าว #Mindsth

67 views · Apr 24th

โควิดน่ากลัวกว่าที่คิดอย่างเคสของ “อัพ กุลทรัพย์” ติดโควิด ไม่มี รพ. รับตรวจ-สายด่วนไม่รับ กักตัวอยู่บ้าน 5 วัน ติดต่อสายด่วนบอกให้นั่งรถสาธารณะไปเอง ป่วยหนักจนเชื้อลงปอด ปอดเสียหาย 80% และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ถ้าเชื้อโควิดลงปอดผู้ป่วยจำเป็นจะต้องอยู่ ICU โดยเร็วที่สุด

90 views · Apr 24th

More from IHEREO

กองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน ทีมแพทย์ รับข้าราชการ-ครอบครัว สถานทูตไทย กรุงนิวเดลี ที่ติดโควิด-19 ป่วยหนักกลับมารักษา . วันนี้ (24 เมษายน) พล.อ.ท. ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศอินเดียที่มีการระบาดอย่างหนักและมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของประเทศมีแนวโน้มกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างหนัก . โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกินขีดความสามารถที่จะรับผู้ป่วยหนักเข้ารักษาได้ ข้อมูลล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ มากกว่า 300,000 รายต่อวัน และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 189,000 ราย . เบื้องต้นจากการประสานของกองทัพอากาศกับทางสถานทูตไทยประจำกรุงนิวเดลี พบว่ามีข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลีและครอบครัวติดโควิด-19 มีอาการป่วยหนัก ไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ เนื่องจากจำนวนเตียงที่รองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลและออกซิเจนมีไม่เพียงพอ . จากสถานการณ์ดังกล่าว พล.อ.อ. แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้กองบิน 6 จัดเครื่องบินของกองทัพอากาศ พร้อมทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปรับข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี และครอบครัว ที่ต้องการเดินทางกลับมารักษาที่ประเทศไทยแล้ว . โดยออกเดินทางจากประเทศไทยไปกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ซึ่งภารกิจในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์วิกฤต . ทั้งทางทีมแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้วางแผนและเตรียมการเป็นอย่างดี เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วย ตามมาตรฐานทางการแพทย์และหลักการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด . ทั้งกระบวนการรับผู้ป่วยและส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาภายหลังเดินทางมาถึงประเทศไทย ตามกระบวนการทางสาธารณสุข . ทั้งนี้ กองทัพอากาศยังได้จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศไทย และขาดแคลนในประเทศอินเดีย ไปมอบให้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงนิวเดลี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด -19 ด้วย . “ผมขอเรียนให้ทราบว่าข้าราชการที่ทำงานที่สถานเอกอัครราชทูต ถือเป็นตัวแทนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีส่วนช่วยรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยในเวทีต่างประเทศ . “ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่ประเทศอินเดียที่มีข้อจำกัดการรักษาพยาบาล เราอยากจะพาเขากลับบ้าน กลับมาบ้านเราที่มีสถานพยาบาลพร้อม ให้การดูแลรักษาที่อบอุ่นและปลอดภัย” พล.อ.ท. ฐานัตถ์ กล่าว #Mindsth

67 views · Apr 24th

โควิดน่ากลัวกว่าที่คิดอย่างเคสของ “อัพ กุลทรัพย์” ติดโควิด ไม่มี รพ. รับตรวจ-สายด่วนไม่รับ กักตัวอยู่บ้าน 5 วัน ติดต่อสายด่วนบอกให้นั่งรถสาธารณะไปเอง ป่วยหนักจนเชื้อลงปอด ปอดเสียหาย 80% และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ถ้าเชื้อโควิดลงปอดผู้ป่วยจำเป็นจะต้องอยู่ ICU โดยเร็วที่สุด

90 views · Apr 24th