เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม !! #mindsth #food

thumb_up11thumb_downchat_bubble1

More from VenomRz

เด็จเจียม คนไม่รักพ่อ จนไม่มีแผ่นดินอยู่ ได้ฉีด moderna ตัดภาพมาที่คนรักพ่อในไทย....

เสด็จพ่อเจียม ได้รับการฉีดแล้ว ทพจร เพเคอะ🌹 ชอบวันที่พ่อฉีดคือกระแสในไทยกำลังร้อนระอุ 555

27 views · Apr 24th

55555+ อิหนูดี หายหัวไปไหนละเมิง เมิงนี่มันมาก่อนกาลจริงๆ #mindsth

18 views · Apr 24th
โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆ

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

23 views · Apr 24th

More from VenomRz

เด็จเจียม คนไม่รักพ่อ จนไม่มีแผ่นดินอยู่ ได้ฉีด moderna ตัดภาพมาที่คนรักพ่อในไทย....

เสด็จพ่อเจียม ได้รับการฉีดแล้ว ทพจร เพเคอะ🌹 ชอบวันที่พ่อฉีดคือกระแสในไทยกำลังร้อนระอุ 555

27 views · Apr 24th

55555+ อิหนูดี หายหัวไปไหนละเมิง เมิงนี่มันมาก่อนกาลจริงๆ #mindsth

18 views · Apr 24th
โง่แล้วอวดฉลาดจริงๆ

🙄 ผมยืนยันเสมอว่า “การศึกษา” เป็นสิ่งสำคัญ มันปรับเปลี่ยนและส่งผลโดยตรงกับ “ตรรกะ” / “ทัศนคติ” / “ชุดความคิด” ถ้ามัวแต่หากินมุขแป้ก เอาถาดตีหัว ขายขำมุขฝืดๆไปวันๆ ก็จะเป็นประชากรด้อยคุณภาพแบบนายคนนี้. #ไส้ติ่งสังคม #ประชากรด้อยคุณภาพ

23 views · Apr 24th