More from JanekWolanin

"...To oczywiście jest potępiona przez wszystkich „mądrych, roztropnych i przyzwoitych” teoria spiskowa, która niestety wywołuje żywy rezonans zwłaszcza wśród „agresywnej dziczy”, która „nie przestrzega niczego”, a zwłaszcza obowiązku noszenia „maseczek” i zachowywania stosownego dystansu. Toteż pan prof. Simon wprost nie znajduje słów potępienia dla „dziczy”, która – jak się okazało – odpowiada za wzrost zakażeń, czyli utrzymywanie się epidemii. W tej sytuacji nie będzie innej rady, jak wprowadzenie „paszportu szczepionkowego”, który już w czerwcu ma być zaprowadzony w eurokołchozie, a u nas pobożny poseł Gowin, pomysłodawca utworzenia w Gostyninie obozu koncentracyjnego, zapowiada „rozważenie” tego pomysłu. W ten sposób „agresywna dzicz” zostanie zlokalizowana, a wtedy może zostać wysłana do gazu, albo unieszkodliwiona w jakiś inny sposób – bo czegóż nie robi się dla zdrowia? Podobny los spotka lekarzy, którzy ośmielają się podnosić wątpliwości. Na razie są karani administracyjnie przez medyczne kolektywy, ale to dopiero początek, bo przecież w walce ze zbrodniczym koronawirusem nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. No i oczywiście dołączy do nich pan red. Pospieszalski, który nie tylko dopuścił wątpiących do głosu na antenie TVP, ale nawet sprawiał wrażenie, jakby się z nimi zgadzał, więc nic dziwnego, że Wielce Czcigodna Joanna Lichocka naskarżyła na niego do pana Kurskiego, żeby zrobił z nim porządek – chyba, że złoży publiczną samokrytykę. W walce ze zbrodniczym koronawirusem niezbędne jest bowiem utrzymanie, a właściwie - przywrócenie jedności moralno-politycznej narodu, jak było za Gierka, którego rząd „dobrej zmiany” z widoczną skwapliwością naśladuje..." http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4941
23 views · Apr 24th

More from JanekWolanin

"...To oczywiście jest potępiona przez wszystkich „mądrych, roztropnych i przyzwoitych” teoria spiskowa, która niestety wywołuje żywy rezonans zwłaszcza wśród „agresywnej dziczy”, która „nie przestrzega niczego”, a zwłaszcza obowiązku noszenia „maseczek” i zachowywania stosownego dystansu. Toteż pan prof. Simon wprost nie znajduje słów potępienia dla „dziczy”, która – jak się okazało – odpowiada za wzrost zakażeń, czyli utrzymywanie się epidemii. W tej sytuacji nie będzie innej rady, jak wprowadzenie „paszportu szczepionkowego”, który już w czerwcu ma być zaprowadzony w eurokołchozie, a u nas pobożny poseł Gowin, pomysłodawca utworzenia w Gostyninie obozu koncentracyjnego, zapowiada „rozważenie” tego pomysłu. W ten sposób „agresywna dzicz” zostanie zlokalizowana, a wtedy może zostać wysłana do gazu, albo unieszkodliwiona w jakiś inny sposób – bo czegóż nie robi się dla zdrowia? Podobny los spotka lekarzy, którzy ośmielają się podnosić wątpliwości. Na razie są karani administracyjnie przez medyczne kolektywy, ale to dopiero początek, bo przecież w walce ze zbrodniczym koronawirusem nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. No i oczywiście dołączy do nich pan red. Pospieszalski, który nie tylko dopuścił wątpiących do głosu na antenie TVP, ale nawet sprawiał wrażenie, jakby się z nimi zgadzał, więc nic dziwnego, że Wielce Czcigodna Joanna Lichocka naskarżyła na niego do pana Kurskiego, żeby zrobił z nim porządek – chyba, że złoży publiczną samokrytykę. W walce ze zbrodniczym koronawirusem niezbędne jest bowiem utrzymanie, a właściwie - przywrócenie jedności moralno-politycznej narodu, jak było za Gierka, którego rząd „dobrej zmiany” z widoczną skwapliwością naśladuje..." http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4941
23 views · Apr 24th